facebook.jpg

 

geregistreerd bij

 
 

 

 

 


Logo NMC website.jpg

 

*      Home

*      Contact

*      Nieuws

*      Evenementen

*      Rasstandaard

*      Club regels

*      Links

*      Sponsors

*      Webshop NMC

*      Pups verwacht

*      Pups geboren

*      Oudere pups

*      Herplaatsing

*      Dek Reuen

*      Fokkers

*      Kampioenen

*      Shows

*      Show uitslagen

*      Foto's

*      Formulieren

Pup informatie

Regels pupbemiddeling Nederlandse Maltezer Club

1.

Voor gebruik van Pupinformatie dient aan alle gestelde voorwaarden, zoals vastgelegd in het Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Maltezer Club, zonder enigerlei uitzondering te zijn voldaan .

2.

Ten minste een van de ouders moet twee keer geshowd zijn op een nationale dan wel internationale show of de kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Maltezer Club . Als minimum kwalificatie geldt een Zeer Goed.

(Let wel : het maakt dus niet uit of de reu dan wel de teef geshowd is )

3.

Het gebruik van de Pupinformatie is voor alle leden toegangkelijk tegen een door de Algemene Leden Vergadering vast gestelde bijdrage.

4.

Leden die pups op de Pupinformatie wensen te plaatsen dienen dit te doen middels een volledig ingevuld en ondertekend nest-opgaveformulier .

5.

Het voldoen van de bijdrage dient gelijk bij de opgave te geschieden. Pups worden pas bij de Pupinformatie gepubliceerd als de bijdrage door de Penningmeester is ontvangen;

6.

De Pupinformatie bestaat uit een zgn. Pupinformatie lijst alsmede de plaatsing van vermelding op de website van de Nederlandse Maltezer Club voor de duur van 3 maanden vanaf de geboorte, na de 3 maanden is de fokker verplicht een update te geven van het nestje en kan dan weer voor 3 maanden verlengd worden voor een bedrag van 10. Na 6 maanden kan het nestje geplaatst worden bij de oudere pups op verzoek van de fokker.

7.

De Pupinformatie lijst kan middels e-mail of reguliere post aan de aspirant pupkoper worden toegezonden.

8.

Leden dienen na afgifte van de pups die zijn opgenomen in de Pupinformatie hiervan direct melding te doen bij Pupinformatie van de Nederlandse Maltezer Club

9.

Het Bestuur heeft ten aller tijde het recht een onderzoek in te stellen op juistheid van alle relevante en verstrekte gegevens alsmede correcte naleving van het vereniginsfokreglement van de Nederlandse Maltezer Club

10.

Bij het niet opnemen van een aanmelding voor de Pupinformatie dient het Bestuur aan de aanvrager de reden op te geven waarom de aanvraag niet aangenomen wordt. Tevens wordt dan een reeds ontvangen bijdrage geretourneerd aan de aanvrager.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2015 NMC