Herplaatsen Maltezer

 

De kosten zijn 20 voor het plaatsen op de website tot dat deze een nieuw tehuis heeft gevonden.

 

Als uw maltezer herplaatst is moet u dit doorgeven aan het secretariaat hvdrijk@kpnmail.nl

 

Rek.no NL37 RBRB 0943 4942 14

Tnv. de Nederlandse Maltezer Club

 

 

Terug