facebook.jpg

 

 geregistreerd bij

 
 

 

 

 


Logo NMC website.jpg

 

*      Home

*      Contact

*      Nieuws

*      Evenementen

*      Rasstandaard

*      Club regels

*      Links

*      Sponsors

*      Webshop NMC

*      Pups verwacht

*      Pups geboren

*      Oudere pups

*      Herplaatsing

*      Dek Reuen

*      Fokkers

*      Kampioenen

*      Shows

*      Show uitslagen

*      Foto's

*      Formulieren

 

·        NAW-gegevens in een catalogus en inschrijvingen

Op grond van het KR (artikel IV.17 KR) kan een hond alleen voor een expositie worden ingeschreven als het daarvoor bedoelde document volledig is ingevuld. Door in te schrijven aanvaardt de exposant onze rechtsmacht. Artikel IV.26 van het KR somt de gegevens op die in ieder geval moeten worden opgenomen in een catalogus. Dat zijn: De namen van de leden van het bestuur van de organisatie en van de eventuele gedelegeerde van de Raad van Beheer, de namen van de honden met hun Nederlandse of buitenlandse registratiekenmerk, hun titels, hun geboortedatum, de naam van de fokker, de namen van de ouderdieren en de naam van de eigenaar, NAW-gegevens van de exposanten en de namen van de keurmeesters. Tevens het publiceren van de digitale kampioenschapsdiploma’s op onze website van de RvB vallen hieronder deze vloeien voort uit de aanvaarding van de rechtsmacht en uitvoering door de RvB. De grondslag voor het opnemen van deze gegevens is een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

 

·        Mogen foto’s van evenementen worden gebruikt (ook als er minderjarigen opstaan)?

Als iemand herkenbaar in beeld is (minderjarigen zowel als volwassenen) mag men zonder toestemming de foto niet publiceren. In de algemene voorwaarden van een evenement kan een toestemmingsbepaling worden opgenomen waarin deelnemers akkoord gaan met het maken en gebruiken van fotomateriaal. Is zo een toestemmingsbepaling niet opgenomen dan kan bij de ingang mee worden medegedeeld dat er tijdens het evenement foto’s gemaakt worden.  Een spreker zou het ook aan het begin van zijn speech kunnen meedelen. Geeft iemand aan bezwaar te hebben met het publiceren van zijn foto, dan moet hiermee rekening worden gehouden. Van personen onder de 16 jaar moet expliciete toestemming van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger zijn ontvangen. Toestemming van het kind is niet voldoende.

 

·        Het jaarlijks insturen van de ledenlijst naar de Raad van Beheer.

Artikel 10 van het HR bepaalt dat een vereniging jaarlijks een ledenlijst moet toesturen. De wettelijke grondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst in combinatie meteen gerechtvaardigd belang. Dit is dus toegestaan.

 

·        Verwerken van uitslagen van screeningsonderzoeken.

Een hond valt niet onder de bescherming van de AVG. De gegevens van de hond kunnen daarom worden gepubliceerd.

 

·        Het publiceren van dekkingen en nestjes op de website  of in het clubblad van een vereniging.

De fokker en de rasvereniging kunnen overeengekomen zijn dat de fokker de rasvereniging op de hoogte houdt van dekkingen en nestjes. En dat deze informatie wordt gepubliceerd. De fokker levert deze gegevens aan om aan zijn verplichting aan de rasvereniging te voldoen. Publicatie is dan de uitvoering van een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

 

·        Het publiceren van beschikbare dekreuen.

De eigenaar van de dekreu levert de gegevens aan met als doel om ze te publiceren. Dat de gegevens gepubliceerd worden moet wel bij de fokker bekend zijn. De wettelijke grondslag voor het publiceren is de toestemming van de fokker. Dit is dus toegestaan. Trekt de fokker om wat voor reden dan ook zijn toestemming in, dan moeten de gepubliceerde gegevens worden verwijderd.

 

Terug

 

 

 

 

Copyright 2015 © NMC